Poslanie festivalu

      Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu, poskytuje priestor vzájomnej konfrontácii výsledkov umeleckej tvorby recitátorov, objavuje mladé recitátorské talenty a systematickou prácou formou vzdelávacích seminárov a tvorivých dielní usmerňuje ich odborný rast. Popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte. Tvorivé kontakty s umeleckým prednesom v materinskom jazyku umožňuje tiež slovenským recitátorom žijúcim v zahraničí.

Výsledky sútaže

30. SFP Beniakove Chynoprany – protokol o výsledkoch

 

Zoznam postupujúcich

XXX. SFP Beniakove Chynorany 2023 – celoslovenské kolo – zoznam súťažiacich

 

Druhý stupeň – celoslovenské finále festivalu

8 – 10. decembra 2023 v Chynoranoch

 

 

Súťažné kategórie

  1. kategória – recitátori od 14 do 16 rokov ( ročníky 2009 – 2007)
  2. kategória – recitátori od 17 – 19 rokov (ročníky 2006 – 2004)
  3. kategória  –  recitátori od 20 rokov (2003 – )