Kontakt

 

 

Mgr. Július Krajčík, riaditeľ súťaže
Telefón: 0948 299 622,
E-mail: jukraj@centrum.sk

Ján Podoba, Tribečské osvetové stredisko,
Stummerova 385/16,
955 01 Topoľčany,
Telefón: 038/762 98 16,
E-mail: podoba@toposveta.sk

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi,
Záhradnícka 19,
971 01 Prievidza,
Telefón: 046/5121810 alebo 0901 918 820,
E-mail: info@rkcpd.sk